Fabian Nyberg

PORTFOLIO

EN / About

Fabian Nyberg (1985) is a spatial artist and designer based in Porvoo, Finland. Fabian earned his MA degree in Design for Performing Arts from the Aalto University School of Arts, Design and Architecture in 2017. Fabian also has a BA in Nordic Literature from the University of Helsinki, with a minor in Theater research.

Right now, Fabian works mainly with design for the performing arts (set, video and lighting design) and installations. A big part of Fabian's work takes place as part of the artist duo Broas & Nyberg. He also works as a visiting lecturer both at the Aalto University and The University of the Arts Helsinki.

SV / Om

Fabian Nyberg (1985) är en Borgåbaserad konstnär och designer. Fabian har utexaminerats från Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur år 2017. Fabian har också en kandidatexamen i nordisk litteratur (med biämne i teatervetenskap) från Helsingfors universitet.

Just nu arbetar Fabian i första hand med olika former av visuell design för scenen (scenografi, ljusdesign och videodesign) samt med egna installationer. En stor del av Fabians arbete sker som en del av konstnärsduon Broas & Nyberg. Dessutom arbetar han som gästföreläsare både vid Aalto-universitetet och Konstuniversitetet i Helsingfors.

FI / Minusta

Fabian Nyberg (1985) on Porvoolainen taiteilija ja suunnittelija. Fabian on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta vuonna 2017. Hänellä on myös pohjoismaisen kirjallisuuden kanditutkinto Helsingin yliopistosta, sivuaineena teatteritiede.

Tällä hetkellä Fabian työskentelee ensisijaisesti visuaalisen suunnittelun (lavastus, valosuunnittelu, videosuunnittelu) parissa näyttämötaiteissa. Iso osa fabianin työstä tapahtuu taiteilijaduon Broas & Nybergin osana. Hän toimii myös vierailevana opettajana sekä Aalto-yliopistossa että Taideyliopistossa.